Adnoddau Cerddoriaeth a Chwricwlwm

Mae modd i’r holl ysgolion yr ydym yn darparu gwersi iddynt ddefnyddio:

  • ein llyfrgell helaeth o gerddoriaeth offerynnol a chorawl
  • benthyg neu logi offerynnau taro/ar gyfer y dosbarth cyfan
  • benthyg neu logi offer trydanol
  • y Ganolfan Addysg – mae’r pecyn hwn yn cynnig cynllun gwaith cerddorol wedi’i deilwra ar gyfer cyfnod o chwe wythnos, sy’n cynnwys cymorth i athrawon sy’n ei gyflwyno, cymorth ar-lein a pherfformiad ar y diwedd.

 

Os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch, cysylltwch â ni.