Anghenion Addysgol Arbennig a Therapi Cerddoriaeth

O therapi cerddoriaeth arferol ar sail un i un i gynllun gwaith wedi’i deilwra sy’n trafod pwnc penodol, rydym yn cynnig ystod eang o ddarpariaeth cerddoriaeth anghenion arbennig. Mae ein tiwtoriaid yn therapyddion cymwys, ac maent yn brofiadol iawn yn darparu’r therapi arbenigol a gwerthfawr hwn. Fodd bynnag, mae gan nifer o’n harbenigwyr cerddorol eraill brofiad yn rhoi gwersi i blant â phob math o anghenion addysgol mewn lleoliadau ysgol safonol.

 

Os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch, cysylltwch â ni.