Arddangosfa Gerddoriaeth Gwent 2022 yn ICC Cymru!

Ar Dachwedd 27, roedd Cerdd Gwent yn falch iawn i gynnal ein sioe gerddorol 2022, yn ICC Cymru wych yng Nghasnewydd.

Ar ôl y cyfyngiadau yn ystod y blynyddoedd diwethaf, roedd yn teimlo’n anhygoel i fod yn ôl gyda chlec a dangos popeth bod ein dysgyblion wedi bod darparu eleni.

Cawson ni amrywiaeth o berfformwyr cerddorol, a hoffem ddweud diolch yn fawr iwan i bob un o’r grwpiau yn cael ei cynnwys creu noson mor wych llawn o adloniant.

Perfformiodd Ysgol Gynradd Gilwern eu perfformiad cerddoriaeth Celtaidd, y maen nhw wedi bod astudio fel rhan o’u taith “O Gwmpas y Byd”. Ymunodd disgyblion o ALC Tillery Street a Six Bells Campus, Ysgol Gynradd George Street, Rhos y Fedwen a St Mary’s CIW, i gyd i ryfeddu ni gyda’u chwarae pBuzz! Roeddwn ni wedi rhydeffu gan y bechgyn grŵp rap Ysgol Uwchradd Llanwenrn gyda’u geiriau, a gwelon ni perfformiaday gan band Chwyth Cerdd Gwent, ensembles Pres, Telyn a Llinynnau Hŷn hefyd

Roedden ni wedi ymuno â chwmni Syr Karl Jenkins, cyfansoddwr byd enwog o Gymru, a arweiniodd ein grŵp Senior Strings wrth iddynt berfformio ei ddarn clasurol “Palladio”

Gobeithion ni fod pawb, o’r cerddorion ifanc dawnus ar y llwyfan, i’r teulu a ffrindiau yn dangos eu cefnogaeth yn y gynulleidfa, wedi mwynhau’r arddangosiad ac yn ymuno â ni i edrych ymlaen at beth y dalent dgerddorol ieuenctid Gwent yn gynnig yn 2023!