Arholiadau

Mae rhai myfyrwyr/ athrawon yn hoffi mesur cynnydd trwy tynnu arholiadau. Bydd yr athro yn argymell pryd mae’r amser yn iawn achos dyna llawer o agweddau y mae angen eu cwmpasu cyn mae’r myfyrwyr yn barod. Rydyn ni’n gweithio gyda 3 bwrdd arholi sy’n cael eu ffordd eu hunain o wneud pethau. Fel arfer, byddwch yn paratoi 3 darn, rhaigraddfeydd neu ymarferion technegol a rhai profion bach eraill o’r enw darllen golwg a chleywedol.

 

Bydd aich athro yn paratoi’r holl waith hwn yn barod amdanoch, ond gwnewch yn siŵr eich bod chi’n gwneud yr ymarfer yn y gartref felly eich bod chi’n cael profiad gwych. Ar gyfer rhai arholidau bydd angen cyfeilydd (rhywun sy’n canu’r piano i chi). Os bydd angen un, bydd eich athro yn dweud wrthych.

 

Mae tiwtoriaid yn dosbarth ffurflenni cofrestru arholiad, sylwch fod y rydych chi angen cymeradwyaeth tiwtor eich plentyn.

 

Dilynwch y linc hon i gofrestru a thalu am eich arholiad

 

Mae dyddiadau cau yn derfynol – ac ni fydd cyflwyno taliad ar ôl y dyddiad cau yn arwainn at gofnod cymeradwy.