Arholiadau

Mae rhai myfyrwyr/athrawon yn hoffi mesur cynnydd trwy arholiadau. Bydd y tiwtor yn awgrymu’r adeg iawn ar gyfer y disgybl, gan fod angen ymarfer sawl agwedd cyn bydd y disgybl yn barod. Rydym yn gweithio gyda 3 bwrdd arholi, ac mae gan bob un o’r rhain ffordd wahanol o wneud pethau. Fel arfer, byddwch yn paratoi 3 darn, rhai graddfeydd neu ymarferion technegol a rhywfaint o brofion bach eraill, fel darllen cerddoriaeth ar y pryd a phrofion gwrando.

Bydd eich tiwtor yn paratoi’r gwaith hwn gyda chi, ond gwnewch yn siŵr eich bod yn ymarfer adref, fel bod gennych ddigon o brofiad. Ar gyfer rhai arholiadau bydd angen cyfeilydd arnoch (rhywun sy’n chwarae’r piano i chi). Bydd eich tiwtor yn dweud os bydd angen cyfeilydd arnoch chi, a gallwch glicio yma i ofyn am fanylion.

Mae ein myfyrwyr yn defnyddio 3 bwrdd arholi.

Edrychwch ar eu gwefannau isod. Peidiwch â defnyddio’r gwefannau hyn i gyflwyno cais i arholiad – cliciwch yma a dilynwch y cyfarwyddiadau ar y ffurflenni cais.

Rock School >

Pan fydd athro/athrawes wedi penderfynu bod plentyn yn barod i sefyll arholiad, bydd yn anfon slip hysbysu wedi’i lofnodi adref gyda’r plentyn. Gallwch wneud cais a thalu amdano ar-lein trwy wefan dalu Cyngor Dinas Casnewydd. Dylech gadw at y dyddiadau cau, ac ni fydd ceisiadau sy’n cyrraedd ar ôl y dyddiad cau yn cael eu derbyn, a bydd y taliadau’n cael eu dychwelyd. Gall arholiad eich plentyn gael ei drefnu ar unrhyw adeg yn ystod y cyfnod arholi, a phan fydd yr amserlen wedi ei phennu, efallai na fyddwch yn gallu gwneud newidiadau. Mewn rhai achosion lle bydd sesiynau arholi yn llawn, mae’n bosibl y bydd arholiad eich plentyn yn cael ei drefnu ar ddyddiad ‘cadw’. Os oes gennych unrhyw broblemau, cysylltwch â thiwtor cerddoriaeth eich plentyn.

ABRSM >

Pan fydd athro/athrawes wedi penderfynu bod plentyn yn barod i sefyll arholiad, bydd yn anfon llythyr a ffurflen gais wedi’i llofnodi adref gyda’r plentyn. Rydych yn ymgeisio ar gyfer arholiadau ABRSM trwy’r post, â thâl siec uniongyrchol i ABRSM at y cyfeiriad sy’n cael ei nodi ar y llythyr a’r ffurflen. Dylech gadw at y dyddiadau cau, a ni fydd ceisiadau sy’n cyrraedd ar ôl y dyddiad cau yn cael eu derbyn, a bydd y taliadau’n cael eu dychwelyd. Gall arholiad eich plentyn gael ei drefnu ar unrhyw adeg yn ystod yr ystod dyddiadau, a phan fydd yr amserlen wedi ei gosod, efallai na fyddwch yn gallu gwneud newidiadau. Mewn rhai achosion lle bydd sesiynau arholi yn llawn, mae’n bosibl y bydd arholiad eich plentyn yn cael ei drefnu ar ddyddiad ‘cadw’. Os oes gennych unrhyw broblemau, cysylltwch â thiwtor cerddoriaeth eich plentyn.

Trinity College London >

Pan fydd athro/athrawes wedi penderfynu bod plentyn yn barod i sefyll arholiad, bydd yn anfon llythyr a ffurflen gais wedi’i llofnodi adref gyda’r plentyn. Gallwch wneud cais a thalu amdano ar-lein trwy wefan dalu Cyngor Dinas Casnewydd. Dilynwch y cyfarwyddiadau ar y ffurflen gais a pheidiwch â gwneud cais trwy wefan Trinity. Dylech gadw at y dyddiadau cau, a ni fydd ceisiadau sy’n cyrraedd ar ôl y dyddiad cau yn cael eu derbyn, a bydd y taliadau’n cael eu dychwelyd. Gall arholiad eich plentyn gael ei drefnu ar unrhyw adeg yn ystod yr ystod dyddiadau, a phan fydd yr amserlen wedi ei osod, efallai na fyddwch yn gallu gwneud newidiadau. Mewn rhai achosion lle bydd sesiynau arholi yn llawn, mae’n bosibl y bydd arholiad eich plentyn yn cael ei drefnu ar ddyddiad ‘cadw’. Os oes gennych unrhyw broblemau, cysylltwch â thiwtor cerddoriaeth eich plentyn.

Q: Beth os fydd fy mhlentyn yn colli’r arholiad?

A: Gall y byrddau arholi gynnig ad-daliad rhannol neu eich caniatáu i ail-ymgeisio os yw’n colli arholiad gyda nodyn dilys gan feddyg. Penderfyniad y bwrdd arholi fydd hyn. Ni fydd colli arholiad am unrhyw reswm arall yn gymwys am ad-daliad. Y byrddau arholi sy’n gyfrifol am geisiadau i arholiadau a thaliadau, ac ni fydd Cerdd Gwent yn atebol am unrhyw ad-daliadau neu ganiatáu ail-ymgeisio ar gyfer colli arholiadau.

Q: Sut fydda i’n gwybod a ydw i wedi pasio?

A: Fel arfer, mae’n cymryd ychydig wythnosau, ac weithiau hirach, cyn y bydd y canlyniadau’n cael eu rhyddhau. Mae’r rhain yn cael eu pasio ymlaen at yr athrawon, a fydd yn rhoi gwybod i chi beth yw’r canlyniad.