Band Chwyth Cymunedol Oedolion

Band Chwyth Cymunedol Oedolion

Mae Band Chwyth Cymunedol Oedolion Cerdd Gwent yn cyfarfod yn wythnosol yn ystod y tymor ysgol.

Rydym yn argymell isafswm gofynaid safonol, ac mae’r band yn cynnwys chwaraewyr o Radd 3 i gerddorion profiadol (arddegau hwyr ac uwch).

Mae’r Band Chwyth Cymunedol yn perfformio amrywiaeth mawr o genres cerddorol, ac yn cynnwys chwaraewyr chwythbrennau, pres ac offerynnau taro. Aelodaeth £55 y tymor. Cofrestrwch yma.

James Davies yw cyfarwyddwr y grŵp, gydag ymarferion yn cael eu cynnal bob dydd Mercher o 18:30 ym Mhencadlys Cerdd Gwent, Whittle Drive, Casnewydd, NP20 6NS.