Blwyddyn Newydd Dda – Happy New year!

January 3rd, 2017 by Emma Archer

 

Croeso yn ôl i’r tymor newydd, rydym yn gobeithio y cafodd pawb egwyl y Nadolig gwych. Diolch i’r holl fyfyrwyr a’u cefnogwyr a gyherodd rhan yn y cyrsiau a chyngherddau Cherddorfa Ieuenctid a  Bandiau Pres ychydig cyn y Nadolig –  yn wirioneddol roedd yn ffordd wych  i roi terfyn ar yr hyn a oedd yn dymor gwych, ac yn wir yn wych 2016. Rydym wedi gwneud ffilm fer sy’n dal rhai o’r eiliadau, gweler isod i weld a all eich gweld.

Mae pob un o’ch canolfannau cerddoriaeth a chanolfannau lloeren yn cychwyn yn ôl yr wythnos hon, felly gwnewch yn siŵr eich bod yn edrych ar y wefan ar gyfer unrhyw ymholiadau. Y dyddiadau cau ar gyfer arholiadau a dod i fyny yn fuan, gwiriwch os chi / eich plentyn i fod i sefyll un sesiwn hon. Gall y ddolen ar gyfer dyddiadau cau ar gael yma.

 

Welcome back to the new term, we hope everyone had a great Christmas break. Thanks to all students and their supporters who were involved in the Youth Orchestra and Brass Bands courses and concerts just before Christmas – they were a really fantastic way to end what was a brilliant term, and indeed a brilliant 2016. We have made a short film that captures some of the moments, look below to see who you can spot.

 

 

All of your music centres and satellite centres start back this week,  so make sure you check out the website for any queries. The closing dates for exams and coming up soon, please check if you/ your child is due to sit one this session. The link for closing dates can be found here.

 

  • Posted in Uncategorized
  • Comments Off on Blwyddyn Newydd Dda – Happy New year!

Comments are closed.