Cymorth Ariannol

Cronfa Mynediad Cerdd

 

Cais am gymorth ariannol 2022-23

 

Gwybodaeth am rhieni

 

Beth yw e?

Mae cronfeydd mynediad cerdd ar gael gan Awdurdodau Lleol Sir Fynwy, Casnewydd a Thorfaen i gefnogi disgyblion yn ariannol i gymryd rhan mewn gwersi, arholiadau a gweithgareddau Cerddoriaeth Gwent.

 

Pwy sy’n gallu ymgeisio?

Mae’r cronfeydd ar gael i gynnig cymorth ariannol i ddisgyblion pwy sy’n gymwysterol am brydau ysgol am ddim. Gall presenoldeb gwael i wersi arwain at wrthod ceisiadau yn y dyfodol.

 

Am faint gall i ymgeisio a pryd ydw i angen ymgeisio?

Mae ceisiadau yn gallu bod cael eu gwneud tua gwersi lle mae pris yn gymwys.

  • Uchafbris £65 y tymor am hyfforddiant mewn grwp
  • Neu uchafbris £65 y tymor tua cost llawn am hyfforddiant unigol

Gall ceisiadau fod cael eu gwneud tua arholiadau a gweithgareddau cwricwlaidd ecstra.

 

Sut gall i ymgeisio?

 

Pan gofrestru ar lein a chofnodi manylion eich plentyn, byddwch angen dangos bod eich plentyn yn gymwysterol am brydau ysgol am ddim. Dyna blwch ticio am hwn ar y ‘parent portal’ Cerdd Gwent. Byddym yn ceisio cadarnhad cymhwyster o’r gwasanaeth cyllid a budd-taliadau yn eich Awdurdod Lleol.

 

Beth os ydw i’n aflwyddiannus gyda fy nghais?

 

Bydd ceisiadau wedi caniatau ar sail y cyntaf i’r felin i fewn dyraniad cronfa o bob Awdurdod Lleol. Mae argaeledd y gronfa yn amodol ar gymeradwyaeth bob blwyddyn newydd gan bob Awdurdod Lleol perthnasol.

 

Beth arall ydw i angen gwybod?

Os ydych chi’n gofyn mwy gwybodaeth, cysylltwch â ni ar 01633 210800 neu anfonwch ebost i