Canolfan Gerdd Casnewydd

Newyddion

Beth ydyn ni’n ei wneud yng Nghanolfan Gerdd Casnewydd?

  • Mae gennym ni set strwythuredig o grwpiau sydd wedi eu teilwra i fod yn addas ar gyfer pob gradd. Mae gennym ddau fand chwythbrennau, ensemble gitâr ac ensemble offerynnau taro arbenigol.
  • Fel arfer, rydym yn cwrdd un waith yr wythnos yn ystod y tymor ysgol, sy’n arwain at gyngerdd ar y diwedd.
  • Rydym yn cynnal gweithgareddau cymdeithasol trwy gydol y flwyddyn.
  • Byddwch chi’n rhan o grŵp sy’n addas ar eich cyfer ac yn chwarae cerddoriaeth hwyliog a diddorol mewn sefyllfa grŵp. Bydd byth gofyn i chi chwarae ar eich pen eich hun!
  • Mae gennym grŵp o ffrindiau a rhieni sy’n helpu i gynnal siop fwyd fach a digwyddiadau.

Ysgol Gyfun Basaleg

Safle Griffin – gallwch ei gyrraedd o ‘Forge Road’ yr A467 trwy basio prif fynedfa’r ysgol ar y chwith, cymryd y troad cyntaf ar gylchfan tafarn y Tredegar Arms, heibio i’r swyddfa bost ar y dde, ac yna trowch i’r dde ar y troad nesaf i gyrraedd mynedfa gefn y safle.  

Bandiau Chwythbrennau a Gitâr

Dydd Gwener – 4.45pm – 6.45pm

Gweler y calendr am ragor o wybodaeth

Cliciwch yma am wybodaeth am gostau canolfannau cerdd.

 

Anfonwch neges atom ni…

12-messenger-app-icon-android

Dilynwch ni ar facebook a twitter i weld diweddariadau rheolaidd, yn ogystal â lluniau a fideos o’r ymarferion

twitter-facebook