Canolfan Gerdd De Gwent – Ysgol Gyfun Caerllion

Newyddion

Mae Canolfan Gerdd De Gwent yn gweithredu bob wythnos yn ystod tymor yr ysgol, ac mae’n gwasanaethu cerddorion iau a rhai profiadol. Mae’n cynnig grwpiau penodol ar gyfer llinynnau, chwythbrennau, pres a tharo, yn ogystal â gweithgareddau rhad ac am ddim fel hyfforddiant profion gwrando, sesiynau cyfeilio ar gyfer arholiadau ac mae modd trefnu gwersi un i un.

Gallwch weld dyddiadau’r ganolfan ar gyfer eleni ar ein calendr, ac mae’r tymor yn dechrau ar 23ain Medi 2017. Mae Symffonia Isca Linea yn grŵp llinynnau ac offerynnau taro sy’n gweithredu fel rhan o Dde Gwent bob mis, ac mae’n agored i bobl o bob gallu. Mae’r grŵp ar y cyd yn ymarfer rhwng 9.30 -12.30pm ac o bryd i’w gilydd mae’n rhannu i’r grwpiau llai canlynol.

  • Llinynnau Iau
  • Llinynnau Uwch
  • Llinynnau Hŷn

Hefyd, mae grŵp ‘Llinynnau i rai bach’ sy’n gofalu am rai sydd newydd ddechrau chwarae.

 

Mae Cerddorfa Chwythbrennau Iau Gwent yn fand chwythbrennau sy’n agored i ddisgyblion sy’n chwarae unrhyw offeryn chwyth, pres neu daro, gan amrywio mewn gallu rhwng gradd 1 – gradd 3. Mae’n cael ei gynnal bob wythnos yn ystod y tymor ysgol rhwng 10:00am a 12:00pm.

 

Mae Cerddorfa Hyfforddi Llinynnau Gwent yn paratoi chwaraewyr ar gyfer y Gerddorfa Linynnau Ieuenctid a’r Gerddorfa Ieuenctid. Gall chwaraewyr graddau 2-4 o’r canolfannau cerdd ac Isca Linea hefyd ddod i’r grŵp hwn i fwynhau gweithgareddau wythnosol. Mae’n cael ei gynnal bob wythnos yn ystod tymor yr ysgol rhwng 10:00am a 12:00pm.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, anfonwch neges atom ni…

12-messenger-app-icon-android

Dilynwch ni ar facebook a twitter i weld diweddariadau, lluniau a fideos rheolaidd.

twitter-facebook