Canolfan Gerdd De Sir Fynwy

Newyddion

Mae Canolfan Gerdd De Sir Fynwy wedi ei lleoli yn Ysgol Gyfun Cas-gwent yng Nghas-gwent, ac mae’n cael ei gynnal ar nos Wener rhwng 4.45pm a 6.45 pm yn ystod y tymor ysgol.

Pennaeth y Ganolfan yw Mrs Hannah Jeans-Wells.

Mae’r grwpiau yn y ganolfan yn cynnwys:

  • Cerddorfa Iau
  • Band Chwythbrennau Hŷn
  • Llinynnau Hŷn
  • Band Celtaidd
  • Ensemble Gitâr

Mae gennym ni siop fwyd fach yn ystod amser egwyl, sy’n cael ei chynnal gan ein grŵp o Ffrindiau ymroddedig, ac mae hyn yn rhoi cyfle i ddisgyblion ymlacio gyda’u ffrindiau.

Canolfan Gerdd Lai yn Ysgol Gyfun Cil-y-Coed

Pob dydd Mercher rydym yn cynnal Clwb Llinynnau Sylfaenol yn Ysgol Gyfun Cil-y-Coed rhwng 4pm-5pm.

COSTAU CANOLFANNAU CERDD

Cliciwch yma am wybodaeth am gostau’r canolfannau cerdd a sut i’w talu.

Cliciwch yma i weld y newyddion diweddaraf a’r calendr i weld dyddiadau dechrau a gorffen.

Cliciwch yma i weld rhagor o ddyddiadau a gwybodaeth, neu cliciwch ar yr eicon negeseuon isod i siarad â rhywun yng Nghanolfan Gerdd De Sir Fynwy.

12-messenger-app-icon-android

Dilynwch ni ar facebook a twitter i weld diweddariadau rheolaidd, yn ogystal â lluniau a fideos o’r ymarferion

twitter-facebook