Canolfan Gerdd Gogledd Sir Fynwy

Newyddion

Mae Canolfan Gerdd Gogledd Sir Fynwy wedi ei lleoli yn Ysgol Gyfun Trefynwy, ac mae’n cael ei chynnal yn wythnosol yn ystod y tymor ysgol ar nos Wener rhwng 4:45pm a 6:45pm. Pennaeth y Ganolfan yw Mr. Peter Morgan.

Ysgol Gyfun Trefynwy

Ar hyn o bryd, mae’r ganolfan wedi ei lleoli mewn adeiladau dros dro ym mhen pellaf y safle oherwydd gwaith adeiladu. Dilynwch yr arwyddion i’r dderbynfa.

Ar ddydd Gwener – 4.45pm i 6.45pm – Pob disgyblaeth

Ysgol Gynradd Llanfoist

Ar ddydd Mercher – Cerddorfa Ysgolion Cynradd y Fenni rhwng 4.00pm a 5.00pm

Ysgol Gynradd Raglan

Ar ddydd Mercher – Band Celtaidd rhwng 5.00pm a 6.00pm

Cliciwch yma i weld rhagor o wybodaeth am gostau canolfannau cerdd.

Cliciwch yma i weld rhagor o ddyddiadau a gwybodaeth, neu cliciwch ar yr eicon negeseuon i siarad â rhywun yng Nghanolfan Gerdd Gogledd Sir Fynwy.

Dilynwch ni ar facebook a twitter i weld diweddariadau rheolaidd, yn ogystal â lluniau a fideos o’r ymarferion.

twitter-facebook