Canolfannau cerdd, cyfeilyddion a gwasanaethau eraill

Canolfannau cerdd

Rydym yn cynnig canolfannau cerdd penwythnos a gwyliau at gyfer pob disgyblaeth a galluoedd. Edrychwch ar ein gwefan am yr arlwy diweddaraf – www.gwentmusic.co.uk.

 

Cyfeilyddion

Gallwn gynnig gwasanaeth cyfeiliant ar gyfer TGAU a Lefel A Paratoi a perfformiadau yn ogystal â gweithgareddau allgyrsiol a chyfarwyddyd ensembl pe bai ei angen arnoch. Gallwn hefyd gynnig gwasanaeth cyfeilydd trwy Gerdd Gwent ar gyfer arholiadau.

 

Gwasanaethau eraill ar gael

Gallwn gynnig demos a sw offerynnau i chi i’r plant i drio. Gall plant gael eu cofrestru ar gyfer arholiadau trwy Gerdd Gwent gyda hyd at 30 pwynt UCAS posibl ar gyfer graddau 6-8.