Canolfannau Cerdd

Gweithgareddau Ensembl Cerddoriaeth Gwent

 

Rydym yn falch iawn o gyhoeddi y bydd Cerdd Gwent yn cynnig gweithgareddau ensemble dros dymor yr haf 2023.

Bydd yr holl weithgareddau wedi’u lleoli yn Ysgol Rougemont, Heol Malpas, Casnewydd NP20 6QB a byddant yn digwydd am 10 sesiwn, gyda pherfformiad yn cael ei gynnal ar y sesiwn olaf (bydd manylion yn cael eu darparu yn nes at y dyddiad)

Bydd yr holl weithgareddau yn digwydd yn wythnosol ar ddydd Sadwrn 10am – canol dydd ar y dyddiadau canlynol:

22, 29 Ebril

13, 20 Mai

10, 17, 24 Mehefin

1, 8, 15 Gorffennaf

Bydd y gweithgareddau canlynol yn cael eu cynnig:

  • Isca Linea – Mae’r ganolfan hon ar gyfer pob un o’n chwaraewyr Llinynnol (Uwch ac Iau) a Thelynorion
  • Ensemble Gitâr – Mae’r ganolfan hon ar gyfer pob safon o Radd 1 ac uwch, croeso i Gitâr Ukulele, Acwstig, Trydan a Bas Band
  • Chwyth – Mae’r ganolfan hon ar gyfer pob yn o’n chwaraewyr Chwythbrennau, Pres ac Offerynnau Taro
  • Trawiad ar y Llwyfan – Mae’r ganolfan hon ar gyfer pob un o’n darpar Fyfyrwyr Theatr Gerddorol

Y ffi am y gweithgareddau hyn yw £40 am y tymor ac ar gyfer unrhyw un o’n myfyrwyr sy’n derbyn cinio ysgol, ni fydd tâl.

Os hoffech chi ymuno ag unrhyw un o’r gweithgareddau hyn cliciwch yma.