Canolfannau Cerdd

Blaenau Gwent

Gogledd Sir Fynwy 

De Sir Fynwy 

De Gwent

Casnewydd

Torfaen

 

P’un a ydych chi newydd ddechrau chwarae neu’n gerddor profiadol, mae yna rywbeth i chi yn un o’n Canolfannau Cerddoriaeth. Mae gan bob un ohonynt staff sy’n diwtoriaid Cerdd Gwent profiadol.

Pa fath o beth sydd yno?

  • Mae’r plant yn chwarae mewn grwpiau. Mae’n ymarfer ychwanegol gwych ac mae ein tiwtoriaid yn gwneud i’r plant ymlacio a chael hwyl
  • Mae grwpiau ar gyfer pob lefel, o ddechreuwyr i gerddorion profiadol
  • Mae’r gerddoriaeth yn gymysgedd gwych o gerddoriaeth glasurol, pop, gwerin, roc a cherddoriaeth y byd… mae yna rywbeth i bawb
  • Rydym yn cynnal cyngherddau a pherfformiadau fel bod modd i deulu a ffrindiau weld a chlywed cynnydd eu plant

Dyma ddechrau taith gerddorol anhygoel a all arwain at chwarae yn rhai o’n grwpiau ieuenctid, sy’n ennill gwobrau ledled y DU yn rheolaidd

Mae eich sesiwn gyntaf mewn canolfan gerddoriaeth yn rhad ac am ddim fel sesiwn flasu.  

Bydd y sesiynau dilynol yn codi tâl Canolfan Gerddoriaeth  (eithriadau i ddisgyblion Blaenau Gwent)