Cerdd Gwent nôl at Music for Youth

Roeddem wrth ein bodd i fod yn  ôl yn Music for Youth #MFY ddydd Gwener 8 Gorffennaf 2022.

Diolch mawr i Music for Youth am wneud hyn yn digwydd

Rydym yn falch iawn o’n holl ensemblau pwy sy’n cynrychiolo ni a dilynwch y dolenni isod i gael pytiau o pam!

Ensembl Pres

Band Mawr

Ensemble Telyn

Gwaith gwych i gyd!!!