Cwrs CChIG, 25 – 29 Hyd 2019

Cynhelir cwrs blynyddol Cerddorfa Chwyth Ieuenctid Gwent 2019 yn Ysgol Gyfun Caerllion o ddydd Gwener Hydref 25 tan dydd Llun Hydref 28, gydag ymarfer terfynol a chyngerdd yn Nglan yr Afon, Casnewydd ddydd Mawrth Hydref 29. Defnyddiwch y ffurflen isod i gadarnhau os gallwch fynychu’r cwrs ai peidio cyn gynted â phosibl os gwelwch yn dda, fel y gallwn lenwi’ch cadair os nad ydych ar gael. Diolch yn fawr.

Cwrs Cerddorfa Chwyth Ieuenctid Gwent – Ysgol Gyfun Caerllion
6:00pm – 9:00pm Gwener, 25 Hydref 2019
9:30am – 4:00pm Sadwrn, 26 Hydref 2019
9:30am – 4:00pm Sul, 27 Hydref 2019
9:30am – 4:00pm Llun, 28 Hydref 2019

Cyngerdd Cerddorfa Chwyth Ieuenctid Gwent – Glan yr Afon
Dydd Mawrth, 29 Hydref 2019
2pm Ymarfer
7pm Cyngerdd

Diolch am gadarnhau y gallwch fynychu’r cwrs neu nodi’ch ymddiheuriadau isod, gan ddefnyddio un ffurflen i bob aelod:

Cadarnhau Cwrs CChIG 2019
Dewiswch i gadarnhau os byddwch yn mynychu’r cwrs, 25-29 Hyd 2019 *