Cerddoriaeth, Roc, Pop a Modern

Mae Cerdd Gwent yn darparu ar gyfer pob math o gerddoriaeth, gan gynnwys pob arddull o gerddoriaeth roc, pop neu fodern, mewn gwersi yn yr ysgol a gweithgareddau ar ôl ysgol.

Os ydych chi’n chwarae mewn band, neu yn awyddus i wneud, neu os oes gennych chi ddiddordeb mewn ysgrifennu neu recordio caneuon, mae gennym weithgareddau at ddant pawb.

Mae ein sesiynau roc a phop yn Ysgol Gynradd Nant Celyn yn rhoi cyfle i ddisgyblion ymarfer yn wythnosol a rhoi cyfleoedd perfformio yn y dyfodol. Bydd staff Cerdd Gwent yn mentora disgyblion wrth berfformio caneuon, neu eu helpu i ddatblygu syniadau gwreiddiol.

Drymiwr, canwr, gitarydd, chwaraewr allweddellau…? Yn cael gwersi? Wedi sefyll arholiad? Dyma gyfle i chi ddefnyddio eich sgiliau a mwynhau!

Mae Creu Band Blaenau Gwent yn cael ei gynnal ar ddydd Iau yn Ysgol Gyfun Tredegar, ac mae’n cynnig gwersi a chymorth, yn ogystal â chyfle i ddod am sesiwn fel band sydd wedi ei ffurfio’n barod.

Mae’r Rockteam yn aml yn mynd ar daith o gwmpas ysgolion i roi’r gwasanaeth boreol gorau yn y byd… erioed! Os ydych chi’n awyddus iddyn nhw ymweld â’ch ysgol chi, cysylltwch â ni.