Chwythbrennau

Rydych yn chwythu offerynnau chwyth i greu eu set unigryw o synau. Mae rhai wedi eu gwneud o fetel, a rhai o bren, sydd braidd yn ddryslyd! Y rheswm am hyn yw bod pob un wedi eu gwneud o bren yn wreiddiol. Mae gan bob offeryn sain wahanol, gan ddibynnu a oes ganddo ‘gorsen’ (reed), sef darn bach o bren, ai peidio. Y teulu hwn sy’n dod â chymeriad i ddarn o gerddoriaeth pan rydych yn gwrando ar gerddorfa fawr.

  • Ffliwt
  • Piccolo
  • Clarinét
  • Clarinét fas
  • Recorder
  • Sacsoffon (tenor/alto/bas)
  • Obo
  • Basŵn
  • Cor Anglais

http://www.youtube.com/watch?v=Lft0hUq1zEI