Cofrestru gyda Cherdd Gwent

Os yw eich plentyn eisoes yn aelod o Ganolfan Gerdd neu Grŵp Gwent, neu os ydych yn talu am wersi unigol, neu yn talu’n uniongyrchol i ni am wersi grŵp – rydych chi eisoes wedi cofrestru gyda ni.

Hoffwn i’r holl rieni gofrestru trwy’r system ‘Live Parent’, gan ei fod yn cynnig y manteision canlynol;

  • Mae gennym y manylion cyswllt diweddaraf
  • Manylion meddygol
  • Gallwn anfon adroddiadau cynnydd atoch am wersi eich plentyn
  • Gallwn anfon gwybodaeth berthnasol atoch am weithgareddau a digwyddiadau ein Canolfan Gerdd a Cherdd Gwent.
  • Gallwch ofyn am wersi ychwanegol, neu gofrestru ar gyfer gweithgareddau newydd
  • Gallwn sicrhau bod eich plentyn yn cael ei gyfri fel rhan o’r data sydd angen i ni ei adrodd

Cliciwch yma i gofrestru

Neu cysylltwch â ni i ofyn unrhyw gwestiwn