Côr Cymunedol Sir Fynwy

Côr Cymunedol Sir Fynwy

Mae Côr Cymunedol Sir Fynwy, un o grwpiau cymunedol Cerdd Gwent, yn cyfarfod yn wythnosol ym Mrynbuga ar nos Fercher yn ystod y tymor.

Dydych chi ddim angen profiad cerddorol i ymuno, mae gan ein côr cymunedol amrywiaeth o alluoedd o ddechreuwyr pur i gantorion mwy profiadol, ac mae oedran yn amrywio o harddegau hwyr ac uwch!

Mae Côr Cymunedol Sir Fynwy yn canu amrywiaeth o genres cerddorol yn cynnwys pop, gospel a chlasurol, ac mae’r côr yn perfformio’n rheolaidd naill ai’n unigol neu mewn cyfuniad â chorau eraill.

Aelodaeth £55 y tymor ysgol. COFRESTRWCH YMA

 

Mae astudiaethau diweddar yn dangos bod canu yn wirioneddol dda i chi, gyda manteision iechyd fel cryfhau ein systemau imiwnedd neu leihau pwysedd gwaed uchel. Yn ogystal, gall wella hyder, hunan-ganfyddiad a hybu creadigrwydd a datrys problemau. Ac yn fwy na dim, rydym yn credu y dylai canu fod yn hwyl, felly disgwyliwch chwerthin llawer!

Mae ymarferion am 5pm ar dydd Mercher, yn The Grange, Brynbuga, NP15 1AB.