Cwestiynau cyffredin

Cyffredinol

C: Beth yw costau gwersi fy mhlentyn?

A: Caiff gwersi ysgol eu prisio fesul ysgol, felly a fyddech cystal â chysylltu ag ysgol eich plentyn am ragor o wybodaeth. Am wersi unigol, cysylltwch â ni am fanylion y prisiau mwyaf diweddar.

C: Sut ydw i’n trefnu gwersi cerddoriaeth yn yr ysgol?

A: Os yw ysgol eich plentyn yn cynnig gwersi offerynnol / llais, rydych yn trefnu gwersi trwy’r ysgol fel arfer.

Bydd hyn yn dod mewn llythyr sy’n rhestru’r gwersi maent yn eu cynnig ac yn rhoi manylion am y prisiau y mae’r ysgol benodol honno yn eu codi. Os hoffech wneud ymholiad am wersi offerynnol neu lais nad ydynt yn cael ei gynnig ar hyn o bryd, cysylltwch â ni yn uniongyrchol a gallwn holi’r ysgol ar eich rhan.

C: Beth os nad oes gwersi’n cael eu cynnig yn ysgol fy mhlentyn, neu beth os nad ydynt yn cynnig y dewis sydd ei angen arnaf?

A: Mae rhai ysgolion yn ein caniatáu i gynnig ein cynllun gwersi unigol yn ystod y diwrnod ysgol. Os yw ysgol eich plentyn yn caniatáu hyn, cysylltwch â ni i wneud ymholiad am y pris a’r athro/athrawes, a byddwn yn cysylltu â’r ysgol ac yn trefnu’r gwersi, os yw hynny’n bosibl.

C: Beth os nad yw’r ysgol yn gallu cynnig y gwersi?

A: Nid yw rhai ysgolion yn gallu cynnig eu cyfleusterau i ni, ond fel arfer, gallwn ddod o hyd i atebion eraill e.e. mewn Canolfan Gerdd yn eich ardal, yn ein swyddfeydd, yng nghartref yr athro/athrawes neu weithiau yng nghartref y disgybl.

 

Cyngherddau

C: Faint o’r gloch mae’r ymarferion? Pryd sydd angen i mi gyrraedd? Beth sydd angen i mi ei wisgo?

A: Cliciwch ar ddyddiad y cyngerdd yn ein calendr a bydd yn dangos rhestr o’r holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch, gan fod pob cyngerdd yn wahanol.

Arholiadau

C: Sut fydda i’n gwybod a ydw i’n barod i wneud arholiad?

A: Bydd eich athro yn eich arwain ac yn awgrymu pan fyddwch chi’n barod.

C: Sut ydw i’n trefnu arholiad?

A: Mae pob cynnig arholiad yn wahanol, ewch i’r dudalen arholiadau am ragor o wybodaeth.

C: Ydw i’n gallu newid amser/dyddiad fy arholiad?

A: Mae gan bob bwrdd arholi reolau a rheoliadau gwahanol – ewch i’r dudalen arholiadau am ragor o wybodaeth.

Canolfannau Cerdd

C: Beth yw costau’r canolfannau cerdd?

A: Mae’r prisiau yn wahanol ym mhob Canolfan Gerdd – ewch i’r dudalen Canolfannau Cerdd am fanylion am bob canolfan. Hefyd, mae’n syniad da mynd ag arian, rhag ofn y byddwch chi eisiau prynu losin o’r siop fwyd fach!

C: Beth fydd angen i mi ei wneud?

A: Byddwch yn chwarae eich offeryn mewn grwpiau, ac yn dysgu darnau newydd o gerddoriaeth.

C: Beth fydd angen i mi ei wisgo?

A: Unrhyw beth! Mae crysau polo yn angenrheidiol pan fyddwch chi’n chwarae mewn cyngerdd, a gallwch chi ei archebu trwy lenwi ffurflen yn y ganolfan.

C: Beth sydd angen i mi fynd gyda fi?

A: Eich offeryn ac unrhyw arian ar gyfer y stondin fwyd.

C: Oes angen i mi fynd bob wythnos?

A: Oes, os gallwch chi – ond peidiwch â phoeni os ydych chi’n colli ambell un.

C: Ydy Mam yn cael aros gyda fi?

A: Ydy, os yw hi eisiau – nid yw’r rhan fwyaf o rieni’n aros. Mae’r rhai sy’n aros yn helpu gyda phwyllgor y “Ffrindiau” fel arfer.

C: Dwi ddim yn adnabod neb, fydda i’n iawn?

A: Peidiwch â phoeni, mae pob canolfan yn groesawgar iawn, a byddwch chi’n gwneud ffrindiau newydd cyn pen dim. Beth am wahodd ffrindiau eraill sy’n gallu chwarae offeryn?

 

Awydd gwybod mwy?

Os nad ydym ni wedi ateb eich cwestiwn, anfonwch neges e-bost atom ni, ac mi fyddwn yn siŵr o’ch ateb