Cyffredin

Faint yw gwersi fy mhlentyn?

Mae gwersi ysgol yn cael eu prisio yn ôl pob ysgol unigol, mewngofnodwch i’r PORTH RHIANT a ffeindiwch gwybodaeth ysgol berthnasol yn y rhestr. Bydd hwn yn dweud wrthych pa fath o hyfforddiant sydd ar gael a faint ydyw.

 

Sut ydw i’n trefnu gwersi cerdd yn yr ysgol?

Mewngofnodwch i’r PORTH RHIANT trwy’r botwm ar ochr dde uchaf y sgrin. Dewiswch COFRESTRU AR GYFER GWEITHGAREDD, yna dewiswch yr ysgol a’r offeryn yr hoffech chi. Dilynwch y sgriniau a gwneud eich taliad ar y diwedd. Bydd hyn yn cofrestru eich plentyn yn awtomatig ar y rhestr aros ar gyfer y wers. Yna byddwn yn cysylltu â’r tiwtor a byddwn yn trefnu i’r gwersi ddechrau.

 

Pa oed sydd angen i mi fod i ddechrau?

Mae’n dibynnu ar yr offeryn; llinynnau (ffidil/sielo) o flwyddyn 1, piano weithiau blwyddyn 2 ond yn dibynnu ar aeddfedrwydd, gitâr, chwythbrennau a phres fel arfer blwyddyn 3, ac yna drymiau blwyddyn 3/4. Gallai canu fod yn iau, orau mewn grŵp.

 

Beth os na chynigir gwersi yn ysgol fy mhlentyn, neu os na fyddant yn cynning y dewis sydd ei angen arnaf?

Mae rhai ysgolion yn cantiatau i ni gynnig ein cynllun dysgi unigol yn ystod y diwrnod ysgol. Os yw ysgol eich plentyn yn caniatau hyn yna cysylltwch â ni i holi am y gost a’r athro, byddwn wedyn yn cysylltu â’r ysgol ac os yn bosibl yn trefnu’r gwersi.

 

Beth os dydy gwersi ddim yn gallu digwydd yn yr ysgol?

Nid yw rhai ysgolion yn gallu cynnig eu cyfleusterau i ni, fodd bynnag, fel arfer gallwn ffeindo dewisiadau eraill e.e mewn Canolfan Gerdd yn agos atoch chi, yn ein swyddfeydd, yn nhŷr athro, neu weithiau yn nhŷr disgybl.

 

Cyngherddau

Faint o’r gloch mae ymarferion? Pryd ydw i angen cyrraedd? Beth ydw i’n gwisgo?

Bydd cyfarwyddwr eich Ensemble yn rhoi’r holl fanylion i chi. Pan fydd ar gael, cliciwch ar ddyddiad y cyngerdd yn ein calendr a bydd yn rhoi rhestr i chi am beth rydych chi angen wybod achos mae pob cyngerdd yn wahanol.

 

Arholiadau

Sut byddaf yn gwybod os dw i’n barod i sefyll arholiad?

 

Beth eich athro yn eich arwain ac yn awgrymu pryd y byddwch yn barod.

 

Sut mae archebu arholiad?

Mae’r holl gofrestriadu arholiad yn wahanol, ewch i’r dudalen arholiadau am ragor o wybodaeth.

A allaf newid amser/ dyddiad fy arholiad?

Mae gan bob un o’r byrddau arholi reolau a rheoliadau gwahanol, ewch i’r dudalen arholiadau am ragor o wybodaeth.

Canolfannau Cerdd

Faint mae Canolfannau Cerdd yn costio?

Mae costau’n wahanol ar draws y Canolfannau Cerdd, ewch i dudalen y Ganolfan Gerdd am fanylion pob canolfan. Mae’n syniad da i chi gymryd ychydig o arian rhag ofn eich bod am brynu melysion o’r siop fwyd hefyd!

 

Beth fydd yn rhaid i mi ei wneud?

Byddwch yn chwarae eich offeryn mewn grwpiau sy’n dysgu cerddoriaeth newydd.

 

Beth ydw i’n gwisgo?

Unrhywbeth y rydych chi’n hoffi! Rhaid i chi angen gwisgo crysau polo pan chwarae mewn cyngherddau ac maent ar gael trwy archeb o’r ganolfan.

Beth ydw i’n ei gymryd?

Dim ond eich offeryn ac efallai unrhyw arian ar gyfer y siop fwyd.

 

Oes angen i mi fynd bob wythnos?

Oes, os gallwch chi – ond peidiwch â phoeni os oes ehaid i chi golli ambell un.

 

A all rhiant aros?

Os ydyn nhw eisiau – dydy’r rhan fwyaf o rieni ddim. Mae’r rhai sy’n gwneud hynny fel arfer yn helpu gyda’r pwyllgor “Ffrindiau”

Dwi ddim yn adnabod unrhywun, fyddaf yn iawn?

Peidiwch â phoeni, mae pob canolfan yn groesawgar iawn a byddwch yn gwneud llawer o ffrindiau newydd yn fuan. Os oes gennych chi ffrindiau cerddor eraill beth am eu gwahodd draw!

 

Eisiau gwybod mwy?

Os nad ydym wedi ateb eich ymholiad, anfonwch e-bost a byddwn yn dod yn ôl atoch