Cyfraniadau Canolfannau Cerdd ac Ensembles Gwent 2016-17

Mae cyfraniadau bob tymor gan rieni yn amrywio yn ôl ble mae’r disgyblion yn byw ac yn mynd i’r ysgol, beth bynnag yw’r Ganolfan Gerdd maen nhw’n ei defnyddio. Mae hyn yn adlewyrchu’r cymorth ariannol rydym yn ei dderbyn gan yr Awdurdod Lleol perthnasol.

Mae talu’r cyfraniad Canolfan Gerdd perthnasol yn eich galluogi i ddefnyddio’r holl weithgareddau mewn unrhyw Ganolfan.

Cewch fod yn aelod o Ensembles Gwent trwy wahoddiad yn unig. Mae unigolion sy’n aelod o fwy nag un ensemble yn talu un cyfraniad Ensemble yn unig. Mae’r cyfraniad hwn hefyd yn eu caniatáu i ddefnyddio gweithgareddau’r holl Ganolfannau Cerdd.

Cliciwch yma i gofrestru ar gyfer y Ganolfan Gerdd ac i dalu eich cyfraniad ar gyfer y tymor cyntaf. Os nad oes cyfrif gennych gyda’r porth rhieni, cliciwch ar ‘Register’.

Bydd pobl sy’n talu am ddisgyblion sydd wedi cofrestru’n barod yn derbyn anfonebau bob tymor. Peidiwch â chofrestru eto.

Cewch fod yn aelod o Ensembles Gwent trwy wahoddiad yn unig.

Ni allwn dderbyn taliadau mewn ymarferion Ensemble neu Ganolfan Gerdd.

Meini Prawf Cyfradd y taliad / Fees
Disgyblion mewn ysgolion ym Mlaenau Gwent sy’n talu Cyfraniad i Gerdd Gwent a’r Ganolfan Gerdd Cyfradd Isel
Disgyblion sy’n byw neu yn mynd i’r ysgol yn Nhorfaen Cyfradd â Gostyngiad
Pob disgybl arall Cyfradd Arferol

Cyfraniad Bob Tymor i’r Ganolfan Gerdd

  Cyfradd Arferol Cyfradd â Gostyngiad Cyfradd Isel
Plentyn cyntaf £33.00 £16.50 £0.00
Ail frawd/chwaer £28.05 £14.03 £0.00
Trydydd brawd/chwaer a phlant eraill £23.10 £11.55 £0.00

Cyfraniad Bob Tymor i Ensembles Gwent

Cyfradd Arferol Cyfradd â Gostyngiad Cyfradd Isel
Plentyn cyntaf £50.00 £33.50 £17.00
Ail frawd/chwaer £42.50 £28.48 £14.45
Trydydd brawd/chwaer a phlant eraill £35.00 £23.45 £11.90

Cliciwch yma i gofrestru disgybl mewn Canolfan Gerdd.

Ni allwn dderbyn taliadau mewn ymarferion Ensemble neu Ganolfan Gerdd.

Ffi’r Ganolfan Gerdd

Cost y Ganolfan Gerdd

Costau’r Ganolfan Gerdd