Cyngerdd Tymor yr Haf y Ganolfan Gerdd

Perfformiadau gwych gan bob grŵp yng Nghyngerdd canolfan Gerdd Tymor yr Haf yn cael ei cynnal ar ddydd Sadwrn 16eg Gorffennaf yn Ysgol Rougemont

Yn cynnwys:

Ensembl Gitâr

Bandiau gwynt

Theatr Gerddorol

Isca Linea

Ensembl Telyn

 

Diolch yn fawr iawn i bawb a ddaeth i’n cyngerdd yn y Ganolfan Gerdd. Myfyrwyr, rhieni a staff a hefyd i ysgol Rougemont i ddefnyddio eu lleoliad