Cyngor a Chymorth

Cyngor a Chymorth

Er mwyn cynorthwyo anghenion cwricwlaidd ysgolion, gallwn gynnig:

  • Integreiddio Cynllun Dysgu Creadigol Llywodraeth Cymru a Chyngor Celfyddydau Cymru – Cerdd Gwent – Addysg trwy Gerddoriaeth
  • cymorth a chyngor gyda’r cwricwlwm cerddoriaeth a thechnoleg cerddoriaeth yn eich ysgol, sy’n cwmpasu holl agweddau addysg gerddoriaeth
  • rhaglenni cymorth wedi’u teilwra i fodloni anghenion eich ysgol, gan gynnwys adolygiad cyn ac ar ôl arolwg, yn ogystal â chyngor a hyfforddiant
  • cymorth proffesiynol wrth benodi staff cerddoriaeth yn eich ysgol
  • rhaglen gynhwysfawr o gyrsiau HMS ar holl agweddau addysg gerddoriaeth

Os hoffech ragor o wybodaeth, cysylltwch â ni.