Cynllun Benthyg Offerynnau Cerddorol

Mae gan Cerdd Gwent stoc bach o offerynau sy gall fod ar gael i fethynca neu llogi. Mae argaeledd ynanwadalu’n aml yn dibynnu ar ddewis o offeryn, ac amser y flwyddyn pan mae’r cais yn cael eu gwneud. Rydym yn trio cynorthwyo pob gais gan ddisgyblion ar brydau ysgol am ddim, neu incwm isel. Ar ôl mae nhw wedi cael eu dyrannu, rydym yn dyrannu ar sail y cyntaf i’r felin.

 

Allwn ni ddim gwarant i ddarparu offeryn benthyciadwy achos mae ein stoc yn cyfyngedig iawn, felly gallech angen darparu eich offeryn eich hun neu mynd i siop benthyca cerdd.

 

Os mae eich athro wedi cynghori chi i gysylltu â ni, wedyn llenwch y ffurf isod a byddech wedi gosod ar rhestr aros.

 

 

Telerau ac Amodau ar gyfer Benthyca Offeryn Cerddorol

 

Mae offerynnau cerdd yn offer drud, ac mae’n amod o’r benthyciad eich bod yn cytuno i gadw at y Telerau ac Amodau isod ac, yn benodol, eich bod yn derbyn atebolrwydd am ddiogelwch i’r offeryn ac am unrhyw ddifrod y gallai ddigwydd yr offeryn (neu ategolion) yn ystod cyfnod y benthyciad.

 

Ar ôl cymeradwyo’r cais, yn amodol ar argaeledd offeryn, bydd eich plentyn yn cael offeryn. Bydd eich cyfrif Schooble yn cael ei ddiweddaru gyda manylion yr offeryn benthyca.

 

  1. Mae pob disgybl sy’n mynychu ysgol LA ac yn derbyn hyfforddiant o Cerdd Gwent yn gymwys i wneud cais am fenthyg offeryn, yn amodol ar argaeledd. Mae cymhwysedd wedi’i gyfyngu i ddisgyblion sy’n mynychu ysgol ALl ac yn derbyn gwersi trwy Cerdd Gwent.

 

  1. Mae offerynnau yn cael eu benthyca i ddisgyblion am hyd at un blwyddyn yn y lle cyntaf. Mae’r benthyciad offeryn yn amodol ar y disgybl yn gwneud cynnydd boddhaol yn eu astudiaethau cerddoriaeth ac yn cymryd rhan lawn mewn gweithgareddau cerdd wedi trefnu gan yr ysgol a Cerdd Gwent.

 

 

 

  1. Os mae’r disgybl yn stopio gwersi, rhaid i chi dychwelyd yr offeryn i Diwtor Arbenigwr Cerddoriaeth y disgybl neu i Cerdd Gwent ar unwaith.

 

  1. Mae eich cyfrifoldeb fel benthyciwr i gynnal a chadw’r offeryn mewn cyflwr gweithio da trwy ailosod llinynnau, cyrs, ffynhonnau falf a rhannau eraill a thrwy wneud gwaith glanhau a chynnal a chadw arferol.

 

  1. Mae’r benthyciwr yn gyfrifol am gadw’r offeryn yn ddiogel ac mae’n atebol am golli’r offeryn neu am unrhyw ddifrod yn cael eu achosi i’r offeryn, y cas neu’r ategolion, ac eithrio traul a gwisgo teg. Nid yw’r offeryn wedi’i yswirio a fel y benthyciwr, rydym yn cynghori i drefnu yswiriant am golled neu ddifrod i’r offeryn.

 

  1. Mae Cerdd Gwent yn cadw’r hawl i dynnu offeryn benthyg yn ôl unrhyw bryd.

 

Cyn llenwi eich ffurflen gais am fenthyciad gwelwch isod:

 

Os ydych yn gofyn am fenthyg gitâr, byddwch yn ymwybodol bod y stociau hyn yn gyfyngedig iawn a gallai fod yn fwy darbodus i brynu eich gitâr eich hun achos mae eu pris yn eitha rhesymol. Ni allwn fenthyg pianos. Cliciwch yma i gael rhagor o wybodaeth am brynu eich offeryn eich hun drwy ein cynllun cymorth prynu offeryn.

FFURFLEN GAIS

Request an instrument loan
Sending