Cynllun Prynu Offeryn

Os ydych yn bwriadu prynu eich offeryn eich hun, wedyn efallai y byddwch am fanteisio ar y Cynllun Cymorth Prynu Offeryn sydd ar gael trwy Cerdd Gwent ac ar y cyd â CThEM, sydd wedi ein hawdurodi i gynnig y cynllun hwn.

Mae’r cynllun hwn ond ar gael i’r disgyblion hynny sydd:

  • mynychu Ysgol Awdurdod Lleol
  • angen offeryn ar gyfer eu hastudiaethau
  • derbyn hyfforddiant gan Diwtor Cerddoriaeth Gwent neu fynychu canolfan gerddoriaeth neu gwrs Gwent
  • parhau am flwyddyn o leiaf ar ôl prynu’r offeryn

Drwy lenwi’r ffurflen AIPS rydych yn cytuno i’r Telerau ac Amodau, os na fyddwch yn dilyn y Telerau ac Amodau byddwch yn atebol i ad-dalu’r TAW i CThEM.

 

Yr offerynnau a brynwyd drwy’r cynllun:

  • rhaid eu prynu trwy gyflenwr cymeradwy Cyngor Dinas Casnewydd
  • rhaid iddo fod yn addas ar gyfer hyfforddiant y disgybl
  • rhaid iddo fod yn offerynnau cerdd cludadwy (nid pianos neu gitiau drymiau)

O dan y cynllun, byd Cerdd Gwent yn prynu’r offeryn ar eich rhan fel nad oes rhaid i chi dalu’r TAW (arbediad o 20%). Rydym hefyd yn elwa ar brisiau gostyngol gan ein cyflenwyr rheolaidd felly gall fod yn dipyn o arbediad ar brynu eich offeryn newydd.

 

Er mwyn manteisio ar y cynllun hwn, bydd angen i chi lenwi ffurflen AIPS. Fel arfer bydd eich tiwtor Cerdd Gwent yn gallu argymell gwneuthuriad, model, maint a/neu radd yr offeryn a fyddai’n addas.

Ar ôl derbyn y ffurflenni, byddwn yn gwirio gyda’ch tiwtor Cerdd Gwent bod yr holl feini prawf wedi’u nodi wedi’u cyflawni, ac yn cysylltu â’n partneriaid i gael y mwyaf llwyddiannus ar gyfer yr offeryn. Ar ôl y byddwch wedi cytuno ar y cyd (heb TAW) a gwneud eich cais, byddwn yn archeb’r offeryn o’n cyflenwyr. Mae’r offeryn wedi cael ei drefnu danfon i Cerdd Gwent a byddwn yn cysylltu â chi pan mae’r offeryn yn barod i’w gasglu.