Cytundeb Lefel Gwasanaeth Ysgolion

Byddwn yn cytuno ar Gytundeb Lefel Gwasanaeth gyda phob ysgol. Gall hyn fod naill ai fesul blwyddyn ariannol (mis Ebrill i fis Mawrth) neu flwyddyn academaidd (mis Medi i fis Awst). Bydd hyn yn pennu pa fath o diwtora sydd ei angen ac am ba hyd, nifer y sesiynau fesul tymor a chostau darpariaeth.

Gallwch weld prosbectws o’r gwasanaethau a gynigir, costau a thelerau ac amodau yma.