Disgyblion newydd

Shwmae!

Wyt ti am ddechrau dysgu sut i ganu offeryn cerdd, neu gael gwersi canu?

Ti wedi dod i’r lle iawn…

Mae Cerdd Gwent yn yn cynnig gwersi i blant o bob oedran, ac oedolion. Mae’nn gwersi’n cael eu cynnal mewn ysgolion a cholegau, yn ein ‘canolfannau cerdd’, ym mhencadlys Cerdd Gwent, a thrwy drefniant mewn lleoliadau eraill.

Mae gennym 3 math o hyfforddiant:

  1. Anfonebu Ysgol
  2. Anfonebu Rhiant
  3. Hyfforddiant unigol tu allan i ysgol

Os ydych yn gwybod pa wers neu offeryn yr hoffech ddysgu, cysylltwch â ni i’ch helpu. Fel arall, cliciwch trwy rhai o’r disgrifiadau ar y chwith i’ch helpu i ddewis.

Ysgolion Anfonebu Rhiant

Mae rhai o’n hysgolion yn casglu’r taliadau eu hunain, ond mae’r ysgolion isod wedi gofyn i ni wneud hynny ar eu rhan nhw. Os ydi enw eich ysgol yn y rhestr isod, mae mwy o wybodaeth am sut i gofrestru trwy’r ‘Porth Rhieni’ ar ein tudalen Ysgolion Anfonebu Rhiant.

Mae croeso i chi gysylltu â ysgol eich plentyn neu Cerdd Gwent yn uniongyrchol os nad ydych yn sicr.

Blaenau Gwent

Ysgolion Cynradd
Bryngwyn Primary School
Glyncoed Primary School
Queen Street Primary School
Roseheyworth Millennium School
Tillery Street Primary School
Ysgol Gymraeg Brohelyg

Ysgolion Uwchradd
Brynmawr Foundation School

Casnewydd

Ysgolion Cynradd
Caerleon Lodge Hill Primary School
Charles Williams Primary School
Clytha Primary School
Gaer Primary School
Glasllwch Primary School
High Cross Primary School
Jubilee Park Primary School
Langstone Primary School
Lliswerry Primary School
Malpas Church in Wales Primary School
Malpas Court Primary School
Malpas Park Primary School
Marshfield Primary School
Milton Primary School
Pentrepoeth Primary School
Ringland Primary School
Rogerstone Primary School
St Andrew’s Primary School
St David’s (Newport) R C Primary School
St Gabriel’s R C Primary School
St Joseph’s (Nwp) RC Primary School
St Julian’s Primary School
St Mary’s (Newport) R C Primary School
St Michael’s R C Primary School
St Patrick’s R C Primary School
Ysgol Gymraeg Casnewydd
Ysgol Gymraeg Ifor Hael

Ysgolion Uwchradd
Bassaleg School
Caerleon Comprehensive School
Newport High School
St Joseph’s (Nwp) RC High School
St Julian’s Comprehensive School
Ysgol Gyfun Gwent Iscoed

Sir Fynwy

Ysgolion Cynradd
Archbishop Rowan Williams CIW Primary School
Cantref Primary School
Castle Park Primary
Cross Ash Primary School
Deri View Primary School
Dewstow Primary School
Durand Primary School
Gilwern Primary School
Kymin View Primary School
Llandogo Primary School
Llanfoist Fawr Primary School
Llantilio Pertholey Primary School
Llanvihangel Crucorney Primary School
Magor VA Primary School
Osbaston Church in Wales School
Our Lady and St Michaels RC Primary School
Overmonnow Primary School
Pembroke Primary School
Raglan Primary School
Rogiet Primary School
Shirenewton Primary School
St Mary’s (Chepstow) R C Primary School
The Dell Primary School
Thornwell Primary School
Trellech Primary School
Undy Primary School
Usk C V Primary
Ysgol Gymraeg Y Fenni
Ysgol Y Ffin

Ysgolion Uwchradd
Caldicot School
Chepstow School
King Henry VIII Comprehensive School
Monmouth Comprehensive School

Torfaen

Ysgolion Cynradd
Blaenavon Heritage VC Primary
Coed Eva Primary School
Croesyceiliog Primary School
Cwmffrwdoer Primary School
George Street Primary School
Greenmeadow Primary School
Griffithstown Primary School
Henllys Church in Wales Primary School
Llantarnam Community Primary
Llanyrafon Primary School
Nant Celyn Primary School
New Inn Primary School
Penygarn Primary School
Ysgol Panteg

Ysgolion Uwchradd
Abersychan Comprehensive School
Croesyceiliog Comprehensive School
St Alban’s RC High School
West Mon Comprehensive School
Ysgol Gyfun Gwynllyw

Eraill

Caerffili
St Martin’s School

Caerdydd
Cantonian High School