Disgyblion Newydd

Helo!

Ydych chi am ddechrau dysgu sut i ganu offeryn cerdd, neu gael gwersi canu?

Rydych chi yn y lle iawn…

Rydym yn cynnig gwersi i blant o bob oedran, ac oedolion. Mae ein gwersi’n cael eu cynnal mewn ysgolion a cholegau, yn ein ‘canolfannau cerddoriaeth’, ym mhencadlys Cerdd Gwent, a thrwy drefniant mewn lleoliadau eraill

Rydym yn cynnig 3 math o hyfforddiant:

  1. Anfonebu Ysgol
  2. Anfonebu Rhiant
  3. Hyfforddiant unigol tu allan i ysgol

Mae rhai o’n hysgolion yn casglu’r taliadau eu hunain, ond mae’r ysgolion a restrir isod yn gofyn i ni wneud hynny’n uniongyrchol ar eu rhan nhw:

Abersychan Comprehensive School
Archbishop Rowan Williams CIW Primary School
Bassaleg School
Blaenavon Heritage VC Primary
Bryngwyn Primary School
Brynmawr Foundation School
Caerleon Comprehensive School
Caerleon Lodge Hill Primary School
Caldicot School
Cantonian High School
Cantref Primary School
Castle Park Primary
Charles Williams Primary School
Chepstow School
Clytha Primary School
Croesyceiliog Comprehensive School
Croesyceiliog Primary School
Cross Ash Primary School
Cwmffrwdoer Primary School
Deri View Primary School
Dewstow Primary School
Durand Primary School
Gaer Primary School
George Street Primary School
Gilwern Primary School
Glasllwch Primary School
Glyncoed Primary School
Greenmeadow Primary School
Griffithstown Primary School
Jubilee Park Primary School
King Henry VIII Comprehensive School
Kymin View Primary School
Langstone Primary School
Llandogo Primary School
Llanfoist Fawr Primary School
Llantarnam Community Primary
Llantilio Pertholey Primary School
Llanvihangel Crucorney Primary School
Llanyrafon Primary School
Lliswerry Primary School
Magor VA Primary School
Malpas Court Primary School
Malpas Park Primary School
Marshfield Primary School
Milton Primary School
Monmouth Comprehensive School
Nant Celyn Primary School
New Inn Primary School
Newport High School
Osbaston Church in Wales School
Our Lady and St Michaels RC Primary School
Overmonnow Primary School
Pembroke Primary School
Pentrepoeth Primary School
Penygarn Primary School
Queen Street Primary School
Raglan Primary School
Rogerstone Primary School
Roseheyworth Millennium School
Shirenewton Primary School
St Alban’s RC High School
St Andrew’s Primary School
St David’s (Newport) R C Primary School
St Gabriel’s R C Primary School
St Joseph’s (Nwp) RC High School
St Joseph’s (Nwp) RC Primary School
St Julian’s Comprehensive School
St Julian’s Primary School
St Martin’s School
St Mary’s (Chepstow) R C Primary School
St Mary’s (Newport) R C Primary School
St Michael’s R C Primary School
St Patrick’s R C Primary School
The Dell Primary School
Thornwell Primary School
Tillery Street Primary School
Trellech Primary School
Undy Primary School
Usk C V Primary
West Mon Comprehensive School
Ysgol Gyfun Gwent Iscoed
Ysgol Gyfun Gwynllyw
Ysgol Gymraeg Brohelyg
Ysgol Gymraeg Casnewydd
Ysgol Gymraeg Y Fenni
Ysgol Panteg
Ysgol Y Ffin

Cliciwch yma am wybodaeth ar sut i gofrestru drwy ‘Parent Portal’, neu cysylltwch gydag ysgol eich plentyn yn uniongyrchol neu gyda ni os nad ydych yn sicr.

Os ydych chi’n gwybod pa offeryn neu wers rydych chi eisiau, cysylltwch â ni a gadewch i ni eich helpu. Fel arall, cliciwch trwy rai o’n disgrifiadau i’ch helpu chi i benderfynu.