Disgyblion Newydd

Helo!

Ydych chi eisiau dechrau dysgu sut i chwarae offeryn, neu gael gwersi canu?

Rydych chi yn y lle iawn…

Rydym yn cynnig gwersi i blant o bob oedran, ac oedolion. Mae ein gwersi’n cael eu cynnal mewn ysgolion a cholegau, yn ein ‘canolfannau cerddoriaeth’, pencadlys Cerdd Gwent neu gallwn drefnu rhai mewn lleoliadau eraill.

Os ydych chi’n gwybod pa offeryn neu wers rydych chi eisiau, cysylltwch â ni a gadewch i ni eich helpu. Fel arall, cliciwch trwy rai o’n disgrifiadau i’ch helpu chi i benderfynu.