Dosbarth Creadigol

Mae gan Gerdd Gwent yr angerdd, yr arbenigedd a’r adnoddau i gydgysylltu a chyflwyno addysg gerddorol trwy ein ystafell ddosbarth creadigol.

Gallwn ymgorffori ystafell ddosbarth creadigol offerynnol, electronig neu leisiol i fewn eich ysgol sy’n hygyrch i bob dysgwr.

Bydd y rhain yn rhoi cyfle i drio offerynnau ac yn ysbrydoli dysgwyr i barhau â’u taith o ddyhead.

Bydd ysgolion yn elwa o becynnau adnoddau a gweithgareddau i symbylu ac ysbrydoli cyn ac ar ôl yr ymweliad.

Byddant yn cael eu teilwra i ddatblygiad cwricwlwm unigol yr ysgol a chalendr yr ysgol i ategu ac adeiladu ar weithgareddau wedi’u cynllunio.