Ensembles Gwent

Pan fyddwch wedi dechrau chwarae offeryn, mae rhyw hud a lledrith yn perthyn i chwarae a chanu gyda phobl eraill. Mae nifer o gyfleoedd i blant a phobl ifanc berfformio mewn nifer o wahanol fathau o grwpiau o bob lefel – y dechreuwyr hyd at y profiadol. Mae perfformio mewn ensemble yn dod â manteision niferus i ddatblygiad disgyblion – sgiliau cerddorol a sgiliau ehangach, fel dyfalbarhad, ymroddiad, empathi a deallusrwydd emosiynol. Mae chwarae mewn ensemble yn ffordd o wneud ffrindiau a mwynhau’r gwahanol weithgareddau a digwyddiadau sy’n cael eu trefnu, o gyngherddau lleol i berfformio yn rhai o brif neuaddau y DU, neu deithio i rannau eraill o’r byd.

O fewn Cerdd Gwent, rydym yn trefnu ystod eang o fandiau a grwpiau cerddorol eraill yn ein pum Canolfan Gerdd, o fewn pob Awdurdod Lleol ac ar draws ardal Gwent Fwyaf.

Mae ein ensembles ieuenctid yn cymryd rhan mewn rhaglen eang o weithgareddau a digwyddiadau cyngherddau. Mae mwyafrif yr ensembles wedi mwynhau perfformiadau yn rhai o brif neuaddau y DU, gan gynnwys Royal Festival Hall, Royal Albert Hall, Symphony Hall, a Neuadd Dewi Sant. Mae nifer o’n grwpiau hefyd wedi bod ar deithiau i bob math o lefydd. Yn y blynyddoedd diwethaf, mae ein myfyrwyr wedi profi cyffro perfformio mewn sawl gwlad Ewropeaidd, gan gynnwys Ffrainc, yr Almaen, yr Iseldiroedd, yr Eidal, y Weriniaeth Tsiec a Gwlad Pwyl, yn ogystal â theithio ymhellach i UDA, Awstralia a Seland Newydd. Teithiodd Cerddorfa Ieuenctid Gwent Fwyaf i Orllewin Bohemia ym mis Awst 2014 i fynd ar daith cyngherddau.

Ensembles Ieuenctid Gwent Fwyaf

Ensembles Ieuenctid Gwent Fwyaf sy’n ffurfio brig pyramid profiadau perfformio i fyfyrwyr yn yr ardal. Mae Ensembles Gwent Fwyaf yn cael eu trefnu yn fisol neu yn flynyddol, ac mae myfyrwyr yn cael eu henwebu gan eu tiwtor. Mae gan ein ensembles enw da yn genedlaethol ac yn rhyngwladol am eu hansawdd cerddorol o’r radd flaenaf, ac maen nhw wedi derbyn llawer o wobrau a chydnabyddiaeth mewn digwyddiadau fel Gŵyl Genedlaethol Cerddoriaeth Ieuenctid, Cystadleuaeth Chwythbrennau NCBF, Pencampwriaethau Band Pres Ieuenctid Cenedlaethol ac mewn cystadlaethau cenedlaethol a rhyngwladol eraill.

I wrando ar rai o’n Ensembles, beth am gymryd cip ar y dolenni YouTube isod, neu i weld ein calendr, cliciwch ar yr enw i weld dyddiadau cyfredol pob grŵp.

Cerddorfa Jazz Ieuenctid Gwent Fwyaf (cwrs blynyddol)

Band Pres Ieuenctid Gwent Fwyaf (ymarferion misol a chwrs blynyddol)

Cerddorfa Ieuenctid Gwent Fwyaf (cwrs blynyddol)

Cerddorfa Chwythbrennau Ieuenctid Gwent (ymarferion misol a chwrs blynyddol)