Ffurflenni cais a gwybodaeth am arholiadau

Mae ffurflenni cais ar gyfer arholiadau’n cael eu dosbarthu gan diwtoriaid – cofiwch fod angen i diwtor eich plentyn gymeradwyo ac arwyddo’r ffurflenni. Os ydych chi wedi colli’r ffurflen arholiad, gallwch glicio ar eicon y bwrdd arholi perthnasol isod i weld ac argraffu un newydd. Fodd bynnag, ni fydd ffurflenni arholiad yn cael eu derbyn heb gymeradwyaeth y tiwtor.

Mae’r dyddiadau cau yn derfynol – ac ni fydd cyflwyno taliad ar ôl y dyddiad cau yn golygu y bydd eich cais yn cael ei gymeradwyo.

dea-music-lessons-abrsm Dyddiad cau: dydd Gwener 13 Ionawr 2017

tcl-logo Dyddiad cau: dydd Gwener 3 Chwefror 2017

rockschool Dyddiad cau: dydd Mercher 1 Chwefror 2017

Mae’n bosibl y bydd angen cyfeilydd ar eich plentyn, os yw’r tiwtor wedi amlygu hyn – cliciwch yma i ofyn am sesiwn ymarfer.