Frindiau Cerdd Ieuenctid Gwent

Pwrpas

Prif rôf ein grŵp Cyfeillion yw canfod a darparu cyllid i gefnogi gweithgareddau niferus ein Grwpiau Ieuenctid Gwent Fwyaf. Gwneir hyn drwy reoli rhoddion elusennol, nodi noddwyr/ partneriaid a threfnu digwyddiadau codi arian. Mae hefyd yn darparu cefnogaeth mewn digwyddiadau yn cynnwys rheolli’r tocynnau wrth y drws a rhedeg y raffl.

Mae enghreifftiau lle mae’r ffrindiau wedi darparu cymorth ariannol yn cynnwys ariannu cludiant i’r disgyblion i fynychu cystadlaethau, talu am offer a thalu am diwtoriaid ar gyfer y cyrsiau.