Gitâr

Mae nifer o wahanol fathau o gitâr. Mae’r rhai mewn grwpiau roc a phop fel arfer wedi eu chwyddo neu’n drydanol, sy’n golygu y gallwch eu clywed dros ddrymiau a gallan nhw lenwi neuadd gyngerdd fawr. Mae gitâr clasurol yn acwstig ac mae ganddo sain hyfryd o feddal ac ymlaciol. Maen nhw’n cael eu chwarae trwy ddefnyddio eich bysedd i strymio neu blycio’r llinynnau.

  • Clasurol
  • Bas roc a phop