Gweithdai a Chyngherddau

Mae modd i Gerdd Gwent ddarparu ystod eang o gyngherddau a gweithdai ar gyfer disgyblion o bob oedran.

  • Mae ein timau cyngherddau yn dod â cherddoriaeth fyw o ansawdd proffesiynol i’r ysgol, ac yn rhoi profiadau newydd a rhyfeddol i’r disgyblion
  • Diwrnodau gweithdy Cwricwlwm Cymreig
  • Diwrnodau gweithdy ysgrifennu caneuon
  • Gweithdai drymio Affricanaidd
  • Ymweliadau gan dimau cyngherddau Goleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru (pan fydd hynny ar gael)

Os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch, cysylltwch â ni.