Gweithgareddau Cwricwlwm Estynedig

Yn ogystal â’r rhaglen wersi offerynnol, rydym hefyd yn cynnig amrywiaeth o wasanaethau i wella ansawdd darpariaeth gerddoriaeth ysgolion. Mae hyn yn cynnwys:

  • cyfarwyddo ymarferion ensembles cerddorol
  • cyfeiliant piano mewn gwasanaethau, ymarferion côr, arholiadau cerddoriaeth, cyngherddau a gwyliau
  • cymorth offerynnol ar gyfer cyngherddau, gwyliau a chyflwyniadau dawnsio gwerin
  • beirniadu mewn eisteddfodau
  • recordio ensembles a chyngherddau ysgol yn broffesiynol

Os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch, cysylltwch â ni.