Gweithgareddau yn y dosbarth

Mae modd i ni ddarparu ystod o weithgareddau cwricwlwm yn y dosbarth, yn ogystal â gweithgareddau i blant y blynyddoedd cynnar a chlybiau ar ôl ysgol. Mae’r rhain yn cynnwys:

  • dysgu cerddoriaeth yn yr ysgol ym mhob cyfnod allweddol
  • cerddoriaeth werin draddodiadol Geltaidd (Cymreig)
  • gweithgareddau offerynnau taro yn y dosbarth
  • gweithdai, arddangosfeydd a chyflwyniadau offerynnau cerdd
  • gweithdai jazz, byrfyfyrio, arwain, ysgol roc, a cherddoriaeth y byd
  • gweithdai cwricwlwm cerddoriaeth a thechnoleg cerddoriaeth i ddisgyblion, yn seiliedig ar ofynion cwricwlwm cenedlaethol eich ysgol
  • paratoi ar gyfer TGAU a lefel A – perfformio, cyfansoddi, hyfforddiant profion gwrando, technoleg cerddoriaeth a gallu cerddorol cyffredinol
  • cyngor ynghylch addysg bellach a gyrfaoedd ym maes cerddoriaeth (profiad gwaith ar gael)
  • cerddoriaeth greadigol i’r blynyddoedd cynnar (i blant 2-4 oed) trwy feithrinfeydd mewn ysgolion a darparwyr blynyddoedd cynnar eraill
  • clybiau ar ôl ysgol

Os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch, cysylltwch â ni