Gweledigaeth, Cenhadaeth & Gwerthoedd

Ein cenhadaeth

 

Ein cenhadaeth yw hyrwyddo a chreu cyrchiad i fanteision niferus addysg cerddoriaeth yn yr ysgol ac yn y gymuned. Gan ddarparu plant a phobl ifanc gyda chyfle i berfformio fel unigolyn neu rhan o grwp, bydd ein tîm o diwtoriaid profiadol yn cefnogi dysgwyr i dyfu’n gerddorol, cymdeithasol, emosiynol a deallusol.

 

Ein Gweledigaeth

 

Rydym yn bwriadu ysbrydoli plant a phobl ifanc gydag awydd i gymryd rhan yn gwneud cerddoriaeth yn yr ysgol ac yn y gymuned ehangach. Fel chatalydd ar gyfer creadigrwydd, mynegiant a dychymyg. Bydd Cerdd Gwent yn ysbrydoli a chymell plant a phobl ifanc i berfformio a chwarae gyda mwynhad, angerdd ac arbenigrwydd. Gan weithio gyda’n partneriaid, byddym yn dod â cherddoriaeth yn fyw yn yr ysgolion ac yn y gymuned.

 

Gwerthoedd Craidd

 

Darparu Cyfleoedd

 

Mae amrywiaeth a chynhwysiad yn siapio ein gwerthoedd craidd. Rydym yn bwriadu creu cyfleoedd cerddorol sy’n lledu profiad diwylliannol o gerddoriaeth i blant a phobl ifanc, waeth beth fo’u cefndir cymdeithasol ac economaidd.

 

 

Magu creadigrwydd

 

Rydym yn magu sgiliau yn gwneud cerddoriaeth trwy greu a darparu cyfleoedd a phrofiadau o ansawdd uchel i bawb, fel unigolion, grwpiau bach neu grwpiau mawr.

 

 

 

Rhagoriaeth mewn hyfforddiant

 

Tiwtoriaid profiadol, gwybodus ac angerddol yw hanfod y gwasanaeth Cerdd Gwent. Rydym yn credu rhagoriaeth mewn hyfforddiant cerddoriaeth yn dechrau gyda chysylltiadau onest a chryf rhwng ysgolion, plant, pobl ifanc a theulueodd. Rydym yn chwilio’n barhaus i wella ein perfformiad a rydym yn gwerthfawrogi, annog a hyrwyddo datblygiad proffesiynol a rhannu arferion rhwng cydweithwyr. Rydym yn edrych yn ymwybodol i greu a chyflwyno steiliau newydd sy’n helpu ni cwrdd â anghenion newdiol ysgolion a’u disgyblion.

 

 

 

Gwneud y peth cywir

 

Rydym yn sefydliad onest a thrylowy, a rydym yn ynrwymedig i wneud beth sydd y gorau i ysgolion, plant, pobl ifanc a’n cydweithwyr. Rydym yn cydweithio’n agored gyda’n tîm a’n rhanddeiliaid i ddysgu o unrhyw camgymeriadau a gwella ein perfformiad.

 

 

Cefnogi’i gilydd

 

Rydym yn ymrwymedig i hadeiladu gwasanaeth sy’n gofalus, cefnogol a calonogol. Rydym yn rhannu cyfrifoldeb i gefnogi ein cydweithwyr ac yn cyfoethogi’u bywydau.

 

 

 

Tynnu perchnogaeth

 

Rydym yn atebol i’n hunain, cydweithwyr, sefydliad a’r plant, pobl ifanc ac ysgolion y rydym yn cefnogi. Rydym yn ymochrol i’n gweledigaeth, yn cyfrannu at, ac yn atebol am, ei llwyddiant.