Hyfforddiant Unigol

Yn ogystal â gwersi yn yr ysgol, rydym yn cynnig gwersi 1:1 gydag un o’n tiwtoriaid ysbrydolig. Mae hwn yn gallu digwydd yn yr ysgol, mewn canolfan cerdd neu weithiau trwy drefniad yn y gartref. Rydym yn cynnig 34 gwers y flwyddyn, gyda dewis o barhad 20/30 muned.

Mae ffioedd yn daladwy ymlaen llaw gan riant neu gofalwr y plentyn mewn rhandaliadau tymhorol neu fisol cyfartal.

Ffioedd y flwyddyn academig 2023/24 yw:

  • Gwersi 20 muned: tri taliad o £130.00 y tymor
  • Gwersi 30 muned: tri taliad o £195.00 y tymor

 

I ddechrau, cliciwch ar y linc isod i drefnu hyfforddiant neu adnewyddu am dymor newydd. Byddwch ar restr aros lle bydd y tiwtor yn cael ei neilltuo, os oes lle ar gael bydd y tiwtor yn cysylltu atoch i wneud y taliad cyntaf a wedyn bydd y hyfforddiant yn dechrau. Os all lle ddim ar gael, byddwch chi’n cael eich cysylltu ac yn aros ar y rhestr aros nes unrhywun ar gael.

 

Archebu Neu Adnewyddu Nawr