Gwersi

Mae cael gwersi trwy Gerdd Gwent yn dod â llu o fanteision i ysgolion a disgyblion. Trwy ein rhaglen sicrhau ansawdd helaeth, mae modd i ni sicrhau bod ansawdd ein dysgu o safon uchel. Mae ein holl diwtoriaid yn cael eu cyfweld, eu monitro ac yn cael eu gwirio’n llawn gan y DBS.

Maent yn manteisio o’r ffocws uchel rydym yn ei roi ar ddatblygu ansawdd ein dysgu a’n haddysgu, ac mae modd iddynt ddefnyddio ystod eang o adnoddau, deunyddiau dysgu ac arbenigedd i gynyddu ansawdd eu gwaith. Mae’r safon y mae ein disgyblion yn ei chyflawni yn unigol a gyda’i gilydd yn dweud cyfrolau. Mae dros 1,500 o fyfyrwyr yn sefyll arholiadau cerddorol allanol bob blwyddyn, ac yn cyrraedd cyfradd basio o dros 98% yn aml.

Fel rhan o’n gwasanaethau gwersi offerynnol i ysgolion, rydym yn cynnig dewis o wersi offerynnol unigol neu mewn grŵp. Mae ysgolion a disgyblion hefyd yn gallu manteisio ar:

  • adroddiadau ysgrifenedig ar gynnydd disgyblion
  • ceisiadau canolog i arholiadau cerddoriaeth cenedlaethol
  • cynlluniau prynu a benthyg offerynnau sy’n cynnig gostyngiadau addysgol sylweddol
  • benthyca offerynnau am ddim i ddisgyblion pan fydd hynny ar gael
  • mynd i weithgareddau Canolfannau Cerddoriaeth
  • Ensembles Gwent Fwyaf (trwy wahoddiad)

Os hoffech drefnu apwyntiad neu os oes gennych ragor o gwestiynau, cysylltwch â ni

https://www.youtube.com/watch?v=VTgNnDOT8w0&feature=youtu.be