Hyfforddiant a lles staff

Gallwn ddarparu sesiynau adeiladu tîm ar gyfer eich staff ar unrhyw offeryn. Pa ffordd well o weld beth mae’r plant yn mynd dysgu ac yn darparu datblygaid proffesiynol i’ch staff?

Bydd y cyfan yn cael ei gyflwyno mewn amgylchedd hwyliog, diogel a hamddenol. Os byddwch yn cofrestru ar gyfer prosiect 10 wythnos ar gyfer eich gysgwyr bydd hyn yn cynnwys perfformiad ar ddiwedd y prosiect.

Gall ein tîm fod ar gael i fynychu nosweithiau pontio a derbyn mewn ysgolion cynradd.