Hyfforddiant unigol a mewn grwpp bach

Mae’r gwersi hyn yn rhoi cyfle i ddysgwr datblygu eu gwybodaeth a sgiliau cerddorol gyda chefnogaeth offerynnol, lleisiol neu gyfansoddiadol benodol mewn grŵp bach i symud ymlaen ar gyflymder priodol

Bydd dysgwyr yn adeiladu ar brofiadau cerddorol cychwynnol a bydd profiadau cerddorol ysbrydoledig yn helpu arwain y dysgwyr i uniaethu gydag offeryn penodol neu arddull lleisiol o gerddoriaeth.

Gall gwersi wedyn arwain at gyfleoedd perfformio a rhannu dysgu a datblygu cymwyseddau digidol.

Rydych yn gallu cyrchu amrywiaeth o offerynau cerddorol am ddim trwy gynllun benthyca, yn amodol ar ein telerau ac amodau.