Llinynnau Siambr Gwent

Mae Llinynnau Siambr yn grŵp o aelodau o’r Gerddorfa Linynnau Ieuenctid. Mae’n grŵp llai, a’i bwrpas yw perfformio darnau llai mewn amgylchiadau mwy agos atoch.

Athrawon yn unig sy’n gallu enwebu pobl i’r grŵp hwn. Os oes diddordeb gennych mewn ymuno â’r grŵp, cysylltwch â’ch athro/athrawes.