image description
image description
image description

Llinynnau

Mae’r teulu llinynnol yn cynnwys offerynnau rydych chi’n gallu eu plycio neu ddefnyddio bwa i’w canu. Fel arfer, mae llawer o offerynnau llinynnol mewn grŵp, gan eu bod nhw’n dawelach na rhai o’r offerynnau eraill. Mae meintiau gwahanol i’r offerynnau hyn, felly maen nhw’n berffaith os ydych chi’n ifanc iawn yn dechrau chwarae. Fel y teulu gitâr, maen nhw’n gallu gwneud sŵn tyner, ond yn gallu cynnal grŵp mawr hefyd, pan fydd angen.

  • Ffidil
  • Fiola
  • Soddgrwth/Cello
  • Bas Dwbl
  • Telyn