Mae Cerdd Gwent yn dathlu’r Queen’s Platinum Jubilee

Mae Chris Fry wedi ysgrifennu cân i ni ac mae Ragsy (sy’n enwog am the Voice) wedi ysgrifennu’r geiriau a’i recordio i ni. Rydym wedi gweithio gydag ysgolion gynradd Alway, Maesglas, Malpas Court, St Julian’s a The Gear a agorodd y cyfan yn y flwyddyn yr aeth Mawrhydi i’r orsedd i ysgrifennu, perfformio a recordio eu caneuon eu hunain yn ogystal â pherfformio ein cân fel rhan o ddathliadau’r Jiwbilî.

Rhagolwg o’n cân: 70 Mlynedd

Ar 1af, 2il a 3ydd Mawrthgwelon ni berfformiadau ym mhob un o’r ysgolion uchod i lawer o westeion VIP. Yr Arglwydd Raglaw, yr Uchel Siryf ac Arweinydd CDC i enwi dim ond rhai. Cafodd y gynulleidfa eu syfrdanu gan y dalent y dangoswyd yr holl berfformwyr a daethant i weld perfformiad ar y cyd ar ddydd Mercher 25 Mai yn Ysgol Gynradd Malpas Court. Cafwyd cerddoriaeth wych a gwelon ni gydweithio ar ei orau iawn rhwng yr ysgolion!!

 

Mae gan bob o’r ysgolion gopi o’u gwaith wedi’i recordio ar gyfer ffyniant ac i’w hatgoffa pryd y daethant yn “Rock Stars” i ddathlu 70 Mlynedd ar yr orsedd o ferched anhygoel!