Cyfraniadau Canolfannau Cerdd ac Ensembles Gwent 2019-20

Y ffi sylfaenol ar gyfer Canolfan Gerdd neu Ensemble Gwent yw £36 y tymor. Rhoir gostyngiad fesul talwr ar gyfer aelodaeth o fwy nag un grŵp ac ar gyfer brodyr a chwiorydd. Noder nad oes tâl aelodaeth am Ganolfannau Cerdd Blaenau Gwent (Willowtown a Thredegar).

Gall eich grŵp 1af fod yn mynychu Canolfan Gerdd, neu Ensemble Gwent. Byddwn yn codi am eich 2ail, 3ydd, 4ydd neu fwy o grwpiau, ond gyda mwy o ostyngiad wrth fynychu nifer uwch ohonnynt. Gobeithiwn y bydd hyn yn caniatáu i bawb ymaelodi yn unol â’u anghenion personol a’u hamgylchiadau ariannol.

Bydd aelodaeth o’r grwpiau a restrir isod ar hanner y ffi sylfaenol, gan adlewyrchu hyd byrrach y sesiynau neu nifer is o gyfarfodydd y tymor:

  • Symffonia Isca Linea
  • Canolfan Gerdd Llanfoist
  • Gitarau ac ‘Ukulele Trefynwy

Codir yr un ffi sylfaenol am pob grŵp arall. Noder bod aelodaeth o holl Ensembles Gwent drwy wahoddiad a detholiad, a bod ganddynt safon mynediad gofynnol. Os hoffai’ch plentyn gael ei h/ystyried, rhowch wybod i ni ac fe rown ni nhw ar restr aros.

 1 Grŵp2 Grŵp3 Grŵp4+ Grŵp
Plentyn 1af£36.00£57.60£72.00£79.20
2ail Frawd/Chwaer£30.60£48.96£61.20£67.32
Brodyr/Chwiorydd eraill£25.20£40.32£50.40£55.44

Bwrsarïau

Gall y rheiny sy’n derbyn cinio ysgol am ddim wneud cais am gymorth ariannol trwy’r cronfeydd mynediad perthnasol ar gyfer Casnewydd, Sir Fynwy, neu Torfaen. Rydym yn annog unrhyw un sy’n profi trafferthion ariannol i gysylltu â ni; mae’n bosib y byddwn yn gallu’ch cyfeirio at ffynonellau cyllid.

Costau Cyrsiau

Yn y gorffennol rydym wedi gallu rhedeg ein cyrsiau penwythnos a gwyliau ysgol am ddim, gan basio dim ond cost teithio a llety lle bo’n berthnasol. Er mwyn gallu cynnal ystod a safon ein grwpiau, bellach byddwn yn codi cost nominal gyfystyr â £10 y diwrnod i fynychu Cyrsiau Gwent, a theithio a llety ar gyfer cyrsiau preswyl.

Cofrestru

Mewngofnodwch i’r Porth Rhieni i gofrestru disgybl ar gyfer Canolfan Gerdd.

Noder os gwelwch yn dda na allwn dderbyn taliadau mewn Canolfannau Cerdd nac yn ystod ymarferion Ensembles Gwent.

Musiccentre charge

Music centre charges