Music For Youth Proms 2022!

Yn dilyn ein rhan yng Ngŵl Music For Youth yn Birmingham yn ystod yr haf, roedd yn bleser gennym ddarganfod bod dau o’n ensemblau Cerdd Gwent wedi cael gwahoddiad i gymryd rhan yn Proms Music For Youth 2022 yn y Royal Albert Hall yn Llundain

 

Yn ystod y Proms, sy’n dathlu talent eithriadol cerddorion ifanc o bob rhan o’r DU, fe ddaeth ein ensembl telyn a’n ensembl Pres i’r llwyfan gyda’u perfformiadau’n cael eu cynnal ar 15 a 16 Tachwedd.

 

Rydym yn falch iawn o gyflawniad y ddau grŵp, ac wnaethany chwarae’n hyfryd. Gobeithion ni fod y disgyblion a gymerodd yn cael eu cynnwys wedi creu atgofion cerddorol i’w coleddu a mwynhau’r cyfle i chwarae mewn lleoliad mor arbennig