image description
image description
image description

Offerynnau Taro/Cit Drymiau

Dyma ystod eang iawn o offerynnau, ond mae pob un ohonynt yn cael eu taro mewn rhyw ffordd i wneud sain, naill ai gyda’ch dwylo neu gyda ffyn. Caiff cit drymiau eu defnyddio mewn pob math o gerddoriaeth, ac offerynnau taro sydd yn aml yn rhoi’r fflach ychwanegol o liw i’r gerddoriaeth rydyn ni’n ei chlywed.

  • Cit drymiau
  • Offerynnau taro wedi’u tiwnio
    – seiloffon
    – glockenspiel
    – tiwbglychau
  • Timpani
  • Drwm tannau