image description
image description
image description

Piano/Allweddell

Mae’r piano mewn gwirionedd yn rhywbeth rhwng offeryn taro ac offeryn llinynnol, gan fod dros 100 o dannau y tu fewn iddo sy’n cael eu taro gan forthwylion bach i wneud sain. Eich bysedd sy’n dewis pa nodau i’w chwarae, naill ai yn unigol neu mewn cordiau i greu pob math o wahanol fathau o gerddoriaeth. Mae’r offeryn poblogaidd iawn hwn yn cael ei chwarae ar ei ben ei hun yn bennaf, ond mae’n gallu bod yn rhan o grŵp pop neu jazz, ac weithiau fel rhan o gerddorfa.